Andrey Ermakov

Forskningsingenjör, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Onsala rymdobservatorium, Avancerad mottagarutveckling (GARD)

Andrey Ermakov fick sin mastersexamen från Moscow Physical Engineering Institute, 1984, och sin doktorsexamen inom experimentell fysik från the Institute of Radio Engineering and Electronics (IREE), Russian Academy of Sciences, i Moskva, 2002.

Han arbetar för närvarande som forskningsingenjör för enheten Avancerad mottagarutveckling på Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap på Chalmers. Hans forskningsintressen inkluderar datavetenskap, databearbetning, och automatisering av vetenskaplig forskning.
​För att se vilka projekt Andrey Ermakov deltar i, besök Chalmers forskningsdatabas.

Publicerad: må 21 aug 2017.