Andrew Ewing

Professor; Kemi och kemiteknik, Analytisk kemi

Bioanalytisk kemi. Analytisk kemi på nervceller, liten in vivo-system och system membran, elektrokemi, kapillärelektrofores, masspektrometri, kemisk avbildning med alla ovanstående och vid cellen och nanometernivå.

För mer information se den engelska sidan.

 

Doktorand Kurser:
Bioanalytical electrochemistry
Spectroscopy and Mass Spectrometry
Analytical Separations

 

​  ​ 
Nick Winograd ​ Penn State University (USA)
Christian Amatore ​ Ecole Normale Supérieure (France)
 John Fletcher ​ University of Gothenburg
Per Malmberg Chalmers Tekniska Högskola
 Michael Kurczy ​ AstraZeneca
​ Shalini Andersson ​ AstraZeneca
​   ​  
Utvalda projekt

Publicerad: to 13 apr 2017.