Andreas Lindhe

Docent, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik, Teknisk geologi

Andreas är docent vid avdelningen för geologi och geoteknik, forskargruppen Teknisk geologi. Hans forskning handlar om att utveckla och tillämpa riskbedömnings- och beslutstödsmetoder inom mark- och vattenområdet, med speciellt fokus på dricksvatten. Målet med forskningen är att skapa verktyg som möjliggör en effektiv hantera av risker i samhället. Resultaten syftar exempelvis till att underlätta arbetet med att uppnå och bibehålla en säker dricksvattenförsörjning, både nationellt och internationellt. Andreas arbetar också inom andra områden där förmågan att modellera risker och generera beslutsstöd är viktigt. Exempelvis är han involverad i att utveckla en riskbedömningsmodell för vrak och dumpade stridsmedel till havs. Andreas undervisar i riskbedömnings- och beslutstödsfrågor kopplat till samhällsbyggande.
​Risk assessment and decision support in engineering BOM 125
Environmental risk assessment BOM 060
Teknisk geologi VGE 370

​Chalmers styrkeområden:

Samhällsbyggnad

Sidansvarig Publicerad: to 22 dec 2022.