Andreas Fhager

Docent, Elektroteknik

Andreas Fhager är docent i biomedicinsk elektromagnetik och ledare för forskningsgruppen med samma namn. Hans forskning är inriktad mot att utveckla metoder baserade på mikrovågsteknik för bildgivande diagnostik av bröstcancer, stroke och andra biomedicinska tillämpningar. Detta innebär bl.a. systemdesign, signalbehandling, elektromagnetisk modellering och optimering. Andreas Fhager är medgrundare till företaget Medfield Diagnostics AB, ett medicintekniskt företag som bedriver utveckling och kommersialisering av mikrovågsutrustning för säkrare diagnostik i sjukvården. Han undervisar i kurserna Elektromagnetisk Fältteori, Medicinska Signaler och System och Diagnostic Imaging.
​Elektromagnetisk Fältteori:
Detta är en introduktionskurs i elektromagnetisk fältteori för årskurs 2 på Teknisk Fysik programmet. Kursen utgår från Maxwells ekvationer och vi studerar statiska och dynamiska aspekter med syfte att förstå grundläggande principer. Andreas ansvarar för att ge kursen och är även examinator.
Diagnostic Imaging:
Denna kurs behandlar grunderna och principerna för de bildgivande system som finns inom sjukvården idag. Kursen ger även en utblick mot morgondagens teknik. Tonvikten ligger på att förstå hur bilderna genereras. Kursen ges i första året på mastersprogrammet "Biomedical Engineering". Andreas ansvarar för en serie av föreläsningar om hur mikrovågsteknik kan utnyttjas för medicinsk diagnostik.

Medicinska signaler och system med elektricitetslära:
Denna kurs handlar om grundläggande ellära och dess tillämpningar. En övergripande inriktning i kursen är använda denna grundläggande kunskap för att studera olika medicinska tillämpningar, till exempel CT and MRI. Kursen ges för årskurs 2 i Bioteknik programmet. Andreas ansvarar för föreläsningar inom medicinska bildgivande system som även täcker in motsvarande signal och bildbehandling.
​​Andreas Fhager tog civilingenjörsexamen i teknisk fysik vid Chalmers tekniska högskola, Göteborg 2001. År 2006 disputerade ha inom ämnet elektroteknik med en avhandling med titeln "Mikrovågstomografi." Efter detta hade han en forskarassistenttjänst vid samma institution med fortsatt forskning inom ämnet mikrovågsteknik för medicinsk diagnostik. År 2011 befordrades han till docent i biomedicinsk elektromagnetik.  För närvarande innehar han en docenttjänst vid institutionen för signaler och system vid Chalmers. Från 2011 är han även ledare för forskargruppen i biomedicinsk elektromagnetik.
Andreas är även medgrundare till företagen Medfield Diagnostics AB. Detta företag är ett spinn-off från doktorandprojektet. Medfield utvecklar och kommersialiserar mikrovågsteknik för medicinska ändamål. Fokus är mot stroke diagnostik i ambulans.

Sidansvarig Publicerad: ti 16 maj 2017.