Andreas Eriksson

Docent och Avdelningschef för Fackspråk och kommunikation/Vetenskapens kommunikation och lärande

Jag är avdelningschef på en avdelning som har stor erfarenhet av att integrera kommunikation på ingenjörsutbildningar på Chalmers. Vi arbetar enligt en integrationsmodell, vilket innebär att en stor del av vår undervisning planeras och undervisas i samarbete med lärare från andra ämnesområden. Avdelningen har också långvarig erfarenhet av att forska om akademiskt skrivande och kommunikation.

FORSKNING
Min egna forskningsintressen är återkoppling, kamratåterkoppling, kollaborativt skrivande, akademisk literacitet och integration av språk och ämnesinnehåll (ICL).

UNDERVISNING
Jag undervisar på många olika nivåer. Jag har länge varit involverad i skrivkurser för doktorander. Jag är ansvarig för integrationen av kommunikation på civilingenjörsprogrammet inom maskinteknik (TKMAS).

Sidansvarig Publicerad: on 17 nov 2021.