Anders Södergren

Docent, Matematiska vetenskaper

Min forskning är huvudsakligen inriktad på talteori, automorfa former och homogen dynamik. Jag är speciellt intresserad av analytisk talteori, L-funktioner och deras nollställen, högdimensionella gitter och sfärpackningar, och likafördelningsproblem i homogen dynamik.
​Se min hemsida för mer information.

Sidansvarig Publicerad: on 31 mar 2021.