Anders Markstedt

Professor of the Practice, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik, Väg och trafik

Anders Markstedt är professor of the practice, planering av infrastruktur, på avdelningen för geologi och Geoteknik, forskargrupp Väg och trafik. Anders är en av Sveriges mest erfarna trafik- och infrastrukturplanerare. Som Professor of the Practice överbryggar han avståndet mellan akademiker och yrkesverksamma. Han har ambitionen att introducera fler externa föreläsare, att arbeta mer systematiskt med examensarbeten och att utveckla relevanta projektarbeten. Lika viktigt är det att informera branschen om vad teknologerna lär sig.

Forskningsmål är att möta dagens utmaning att finna långsiktigt hållbara lösningar på stadens infrastruktur. Det innebär att utnyttja stadens mark på ett mer effektivt sätt, att planera både under och över mark, att finna lösningar där flera funktioner använder samma yta eller samma yta får växlande användning över tid. Tidigare avdelningschef på WSP har han också ledarskapsvana som används för att skapa tvärvetenskapliga forskargrupper som kan fokusera på den hållbara stadens utmaningar. Han arbetar för närvarande på Västlänkenprojektet som rådgivande konsult. Västlänken är ett 2 miljarder europrojekt som inbegriper en järnvägstunnel genom centrala Göteborg.

Sidansvarig Publicerad: fr 05 apr 2019.