Anders Kullgren

Adjungerad professor på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för fordonssäkerhet

Tel 08-7727435
anders.kullgren@folksam.se

Sidansvarig Publicerad: to 14 apr 2022.