Anders Ekberg

Professor på Meknik och maritima vetenskaper, avdelningen för dynamik. Tekn Dr Hållfasthetslära, Docent i Tillämpad mekanik.

Forskar inom hållfasthetslära, främst järnvägsmekanik främst med fokus på materialnedbrytning och utmattning av tåg och spår. Målet är att förbättra utformning och underhåll. En viktig aspekt är att analysera driftsdata och relatera dessa till fortlöpande nedbrytning av komponenter i fordon oich spår. Detta andvänds till att undvika haverier och för att förbättra underhållsplanering och planera utbyten. För ett system så komplext som järnvägen är detta extremt viktigt då oplanerade driftstörningar får stora konsekvenser.
​Hållfasthetslära TD Fatigue & Fracture

Sidansvarig Publicerad: ti 15 feb 2022.