Anders Ahlbom

Doktorand; Kemi och kemiteknik / Kemiteknik / Skogsindustriell kemiteknik

Anders Ahlbom är doktorand vid avdelningen för Skogsindustriell kemiteknik. Hans forskning kretsar kring depolymerisering av kraftlignin genom hydrotermisk förvätskning (HTL). Mer specifikt undersöks alkoholers förmåga att agera som radikalstabilisatorer i processen. Projektet finansieras av Energimyndigheten.

Sidansvarig Publicerad: on 10 feb 2021.