Alf Andersson

Adjungerad Professor på avdelningen för Produktutveckling, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Alf Andersson är adjungerad professor på institutionen Produkt och Produktionsutveckling, division Produktutveckling och är utvecklingsledare på Volvo Personvagnar AB. Alf driver forskningsprojekt inom geometrisäkringsområdet. Flera forskningsfrågor adresseras som t.ex: virtuella verktyg från formning till färdig produkt, förbättra/effektivisera kvalitetssäkringsprocessen av produkters geometriska utfall vilket även innefattar processer för produktverifiering inkluderad i processflödet (mätning in-line), förbättra/förenkla beslutsprocessen för processoptimering.
​Avancerad formning, svetsning och gjutning – MTT046
​Styrkeområde Produktion
​Andersson A., 2005, Numerical and experimental evaluation of springback in a front side member, Journal of Materials Processing Technology, Vol 169, pp 352-356.

Andersson A, 2009, Evaluation and visualisation of surface defects on auto-body panels, Journal of Materials Processing Technology, Vol 209 No 2, pp. 821-837.

Lindau B., Andersson A., Lindkvist L., and Söderberg R., 2012, Using Forming Simulation Results in Virtual Assembly Analysis, ASME 2012 International Mechanical Engineering Congress & Exposition, ASME, IMECE 2012, November 9-15, 2012,Houston, Texas, USA

Sidansvarig Publicerad: fr 09 jun 2017.