Alex Gerdes

Universitetslektor, avdelningen för Computing Science, Institutionen för data- och informationsteknik.

Programansvarig för Datavetenskapligt kandidatprogram, Göteborgs universitet.

Sidansvarig Publicerad: fr 17 dec 2021.