Aina Mc Evoy

Doktorand vid Vatten miljö teknik/Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Aina är doktorand vid avdelningen för vatten miljö teknik, Inom hennes forskning undersöker hon utvecklingen av sensorer för att applicera inom övervakningen av dricksvattenkvalitet.

Det är väsentligt att fortsätta producera säkert dricksvatten. För vattenverk är det viktigt att ha tillgång till snabba och tillgängliga metoder för att detektera parametrar som påverkar dricksvattenkvalitén.


En del inom Ainas forskning bygger på att utforska användningen av syresensorer och fluorescensspektroskopi för mätningar av organiska föreningar i dricksvatten.

Projektet är finansierat av FORMAS.

Sidansvarig Publicerad: to 22 dec 2022.