Aidin Razavi

Doktorand, Elektroteknik

Aidin Razavi är doktorand i forskargruppen för Antennsystem. Med forskningsfokus på mätning i närfält och UWB-antenner, deltar Aidin i projektet Model-based Reconstruction and Classification Based on Near-Field Microwave Measurements. Syftet med projektet är att sprida användningen av mikrovågsteknologi från mobiler till nya områden, speciellt i tillämpningar för medicin- och processindustrin.
​Elektromagnetisk fältteori
​ 

Sidansvarig Publicerad: on 05 jul 2017.