Marco Adelfio

Docent, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad, forskargruppen DiVisual

Marco Adelfio är stadsplanerare med doktorsexamen i geografi från det Autonoma Universitetet i Madrid (Universidad Autónoma de Madrid). Hans forskning fokuserar på processer med många intressenter och drivkrafter som bidrar till en kompakt, blandad användning och en socialt hållbar utveckling av städer och förorter. Hans expertis omfattar användning av både kvalitativa och kvantitativa metoder, bedömning av överförbarhet av goda exempel (best practice) och användning av geografiska informationssystem för gemensam produktion av kunskap. Innan han flyttade till Sverige undervisade han i stadsbyggnad och stadsplanering på olika spanska universitet. Tidigare arbetade han också i Madrid som stadsplaneringskonsult, med stora kunder som Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Spaniens Byrå för markutveckling och Endesa - ett ledande elföretag i Spanien och Latinamerika.
​Deltar i forskargruppen: 

Sidansvarig Publicerad: ti 16 jun 2020.