Adam Andersson

Adjungerad docent, Matematiska vetenskaper

Min nuvarande forskning handlar om användning av djupinlärning för att erhålla accelererade och skalbara algoritmer för beräkningstunga problem. Dessa problem kommer från ickelinjär filtrering och reglering, Bayesiansk statistik, PDE och signalbehandling för radar. I min tidigare forskning arbetade jag med numerisk analys, lösningsteori och Malliavinkalkyl för stokastiska partiella differentialekvationer. När jag definierar nya riktningar för min forskning försöker jag hitta synergier med dessa fält. Min huvudsakliga anställning är på Saab.
​Jag handleder masterstudenter och doktorander med projekt huvudsakligen kopplade till djupinlärning. Se min personliga hemsida för projektförslag och tidigare examensarbeten.

Sidansvarig Publicerad: må 21 jun 2021.