Abolfazl Asnaghi

Doktorand på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för marin teknik

Abolfazl Asnaghi är doktorand på avdelningen Marin teknik sedan januari 2013. Under ledning av Rickard Bensow och Göran Bark arbetar han med numerisk modelering av kavitation. Projektet siktar på att förutsäga kavitationens beteende runt propellrar och samtidigt väga in genererat buller och risk för erosion. Abolfazl har en akademisk bakgrund som mekanisk ingenjör och inom vätskedynamik.

Sidansvarig Publicerad: fr 08 jan 2021.