Andreas Abel

Lektor, avdelningen för Logik och typer, Institutionen för data- och informationteknik.

Publicerad: to 02 jan 2020.