Zakariaa Refaa

Doktor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi, Byggnadsfysikalisk modellering

Zakariaa är doktor vid avdelningen för byggnadsteknologi, forskargruppen Byggnadsfysikalisk modellering, på Chalmers.
Han disputerade 2015 på INSA Lyon (Frankrike), där han också arbetade som lärare (ATER) mellan 2014 och 2016. Hans forskning har fokuserat på polymerers kristalliseringskinetik och modellering. Zakariaa arbetade sedan på Empa, schweiziska federala laboratorierna för materialvetenskap och teknik, (Schweiz) under 2017 som postdoktor. Under vistelsen bidrog han till designen av nya material för asfaltbeläggning med fasändringsmaterial (PCM), för optimering av värmeöverföring.
Vid Chalmers tekniska högskola utvecklar Zakariaa lösningar för hanteringen av behovssidan av termisk energi (för uppvärmning och kylning), samt energieffektivt byggande med hjälp av termiska energilagringsmaterial.
Fokus ligger på latent värmelagring i fasändringsmaterial (PCM) och termokemisk lagring (TCM och MOST), med en kombination of både experimentella och numeriska metoder.

Sidansvarig Publicerad: må 16 sep 2019.