Yu Xu

Industridoktorand på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för förbränning och framdrivningssystem

Yu Xu är industridoktorand anställd av CEVT (China Euro Vehicle Technology). Målet med hans forskning är att utveckla metoder för att förbättra effektiviteten av elektriska drivsystem. Mer specifikt handlar det om utveckling av modeller för elektriska drivsystem och utförandet av simulationsstudier av kompletta elektriska drivsystem. Med hjälp av modellerna och simulationsstudierna kan bästa möjliga effektivitet nås i relation till drivsystemets förväntade prestanda och körbarhet.
Forskningen har en stark relation till svensk bilindustri och deras behov i takt med övergången till en industri baserad på elektromobilitet.

Sidansvarig Publicerad: må 03 jan 2022.