Xinyuan Shao

Projektassistent på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för marin teknik

Xinyuan Shao arbetar som projektassistent och är doktorand från den 1 september 2021. Hennes huvudsakliga akademiska fokus ligger på uppskalning av WEC (single-unit wave energy converter) till ett array-system genom att göra systemteknik, riskanalyser och fullständigt kopplade hydrodynamiska och struktursvarssimuleringar. I hennes framtida forskningsplan kommer flera olika WEC-tekniker, verksamhetsställen och array-system att simuleras, analyseras och optimeras för tre olika WEC-koncept i samarbete med WEC-utvecklingsföretag.

Sidansvarig Publicerad: on 07 jul 2021.