Victor Torres Company

Docent, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Victor Torres-Company är docent och leder egen forskning i gruppen för fiberoptisk kommunikation.

Läs mer på www.vtc-lab.com

Publicerad: må 11 apr 2016.