Ulf Svanberg

Bitr. professor (emeritus),
Biologi och Bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Ulf Svanberg leder forskningsprojekt med huvudsyftet att förbättra innehåll och tillgänglighet av näringsämnen i barnmat för u-länder och bevara närings- och bioaktiva ämnen i processade inhemska frukter från södra Afrika med hjälp av nya tekniker (osmotisk dehydrering, mikrovågs- och IR-teknik). Ny kunskap om mikroorganismer och enzymteknik skall användas för att optimera traditionella tillagningsmetoder som fermentering och groning med syfte att öka upptaget av järn- och provitamin-A från lokalt tillagad barnmat. Dessa projekt utförs i samarbete med institutioner och Universitet i södra Afrika, vilket innebär att det finns naturliga kanaler för att föra ut nyvunnen kunskap på bynivå och därmed bidra till att långsiktigt förebygga både järn- och A-vitaminbrist. Forskningen genomförs med stöd av Sida/SAREC.

Sidansvarig Publicerad: må 17 jun 2019.