Ulf Gran

Biträdande professor/Viceprefekt för grundutbildningen, Subatomär, högenergi- och plasmafysik, institutionen för fysik

Ulf Grans forskning fokuserar på svarta hål i strängteori. Målsättningen är dels att få en bättre förståelse för svarta hål i högre dimensioner, men även att finns tillämpningar inom fasta tillståndets fysik via en nyligen upptäckt korrespondens. Enligt denna korrespondens kan vissa system inom fasta tillståndets fysik modelleras av fysiken hos svarta hål, vilket ger ett helt nytt sätt att angripa viktiga olösta problem inom t ex högtemperatursupraledning.
  • ​Mekanik 1 (från HT 2013)
För fler publikationer, se min länk till Inspire

Sidansvarig Publicerad: on 28 okt 2020.