Tobias Eidevåg

Doktorand, Kemi och Kemiteknik, Kemisk apparatteknik

Tobias Eidevåg är industridoktorand från Volvo Cars. Hans forskning går ut på att undersöka vidhäftning av snö på exteriöra fordonsytor. Genom att etablera djupare förståelse för snö och is vidhäftning är det möjligt att förutsäga snöackumulering på känsliga ytor till sensorer så som radar, kameralinser och lidar. Målet är att utveckla simuleringsmodeller som kopplar aerodynamik med snö/is partiklar för att prediktera ackumulering av snö på fordonsytor. Både experimentella studier och simuleringsmetoder så som CFD (Computational Fluid Dynamics) och DEM (Discrete Element Method) används för att uppnå detta mål.

Sidansvarig Publicerad: må 12 okt 2020.