Svetlana Alekseeva

Post doc, Kemisk fysik, Institutionen för fysik

Mitt projekt är inriktat på att studera enskilda nanomaterial under realistiska förhållanden och i realtid för applikationer i katalys och väteavkänning. Detta görs med hjälp av plasmonisk nanospektroskopi experimentell plattform och innefattar utveckling av plasmoniska sensorns nanostrukturer (tillverkning, karakterisering, testning och optimering av sensorens prestanda) samt ledning av experiment med in situ och / eller operandonövervakning av reaktioner på enskilda nanopartiklar.

Sidansvarig Publicerad: on 03 feb 2021.