Sverker Holmgren

Föreståndare, E-commons, institutionen för fysik

Sverker Holmgren är professor i vetenskapliga beräkningar. Han rekryterades till Chalmers 2020 som ansvarig chef och föreståndare för Chalmers e-Infrastructure Commons. Chalmers e-Commons är en nyligen initierad digital forskningsinfrastruktur som implementerar och/eller ger tillgång till hela spektrumet av tjänster som Chalmers forskare behöver med hjälp av ett datacentrerat tillvägagångssätt. E-Commons är också det lokala gränssnittet mot nationella och internationella e-infrastruktur- och datainitiativ.
Sverker Holmgren är Chalmers delegat till European Open Science Cloud, EOSC, och också läroverkets representant i det europeiska universitetsnätverket CESAER´s Working Group on Open Science.

CV i korthet:
Maj 2020: Chef för Chalmers e-Infrastructure Commons vid Chalmers tekniska högskola
2010: Professor i vetenskaplig beräkning vid Uppsala universitet (ledig).
2011-2019: Programdirektör för Nordic e-Science Globalization Initiative, NordForsk, Oslo (deltid)
1993-2010: Universitetslektor i Scientific Computing, Uppsala universitet
1987-1993: Doktorand

Sidansvarig Publicerad: to 02 dec 2021.