Stefan Gustafsson

Senior Forskningsingenjör vid CMAL, Institutionen för fysik

Jag arbetar som senior forskningsingenjör för CMAL – Chalmers materialanalyslaboratorium. Jag är doktor i materialvetenskap och min expertis ligger inom högupplöst analytisk elektronmikroskopi – transmissionselektronmikroskopi (TEM) och svepelektronmikroskopi (SEM). Min huvudsakliga arbetsuppgift består i att hjälpa forskare från Chalmers, såväl som från andra akademiska institutioner och från industrin, att få tillgång till elektronmikroskopen hos CMAL. Jag utför materialanalysuppdrag, utbildar forskare i att använda utrustningen och organiserar kurser i elektronmikroskopi för att kvalitetssäkra kunskapen hos våra användare.

Sidansvarig Publicerad: on 02 nov 2022.