Stanislaw Gubanski

Professor, Elektroteknik

Stanislaw Gubanski är professor och gruppledare för Högspänningsteknik. Hans forskning inriktas införande av polymera material i elektriska isolationssystem och på nya mätmetoder för diagnostisering av isolationens tillstånd. Målet är att utveckla pålitliga, kostnadseffektiva och miljövänliga komponenter för framtida överförings- och distributionskraftnät baserade på högspänd likströmteknik, HVDC. Lösningar för komponenter i smarta nät är också i fokus. Stanislaw Gubanski är IEEE Fellow och en CIGRE Distinguished Member.
Kurs MMT 040

Sidansvarig Publicerad: må 24 sep 2018.