Sofia Dall'orso

Postdok, Elektroteknik

Sofia Dall'orso arbetar i forskargruppen Medicinska signaler och system.

Du kan läsa mer om Sofias forskning på den engelska sidan.

Sidansvarig Publicerad: må 17 feb 2020.