Shaswati Chowdhury

Doktorand, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik, Teknisk geologi

Shaswati arbetar inom projektet ” Möjligheter att bereda stadsnära förorenad mark för biobaserad produktion”, som är ett samarbetsprojekt mellan forskargrupperna DIVISUAL och miljögeologi – mark och vattenresurser. Forskningsprojektet är transdisciplinärt och syftet är att undersöka möjligheter och förutsättningar för att förbereda förorenade områden i staden för tillfällig eller långsiktig bio-baserad produktion.

Sidansvarig Publicerad: fr 05 apr 2019.