Roger Johansson

Universitetslektor på avdelningen för Datorteknik, Viceprefekt med ansvar för grundutbildningen, Institutionen för data- och informationteknik.

Publicerad: ti 17 nov 2020.