Pradeep Puthan Pisharam

Industridoktorand på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för fordonssäkerhet

Pradeep Puthan är industridoktorand på avdelningen för fordonssäkerhet inom SAFER. Pradeep är anställd på Autoliv och forskar inom trafiksäkerhetsområdet. Syftet med hans nuvarande forskning är att utveckla strategier för att implementera och anpassa Vision Zero till Indien och att prioritera bland olika motåtgärder och deras kombinationer för att minska vägtrafikskador och dödsfall i Indien. Forskningen tjänar också syftet att ge skäl för anpassningen av Vision Zero i Indien.
Active and Passive Safety Passenger Car Technologies: Potentials to Save Lives in India. 
Conference Proceedings International Research Council on the Biomechanics of Injury, IRCOBI 2018-April:11–16.

Passenger car safety beyond ADAS: Defining remaining accident configurations as future priorities.
​ESV conference 2019 

​​​​

Sidansvarig Publicerad: må 14 dec 2020.