Philip Krantz

Projektkoordinator vid institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, verksamhetsstödet

Philip Krantz är Projektkoordinator samt forskare inom Wallenberg Centre for Quantum Technology (WACQT) – Ett 10-årigt initiativ med syftet att lyfta svensk kvantteknologi (både inom akademi och industri) till en världsledande position, samt med det specifika målet att bygga en supraledande kvantdator. Utöver Philip’s roll som koordinator är han även involverad i forskningen för att bygga en kvantdator. Hans expertis omfattar bl. a. kryoteknik, supraledande kretsar, nanofabrikation och parametrisk förstärkning.
​​​​​​​​

Publicerad: ti 19 nov 2019.