Petri Piiroinen

Docent på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för dynamik

Petri Piiroinen är docent i ickelinjär mekanik och hans huvudsakliga forskningsområden är numeriska metoder för och analys av ickesläta dynamiska system som kan härledas från till exempel stelkroppssystem med stötar och friktion. Hans forskningsintressen finns även inom andra områden såsom ekonomisk dynamik, populationsdynamik och komplexa nätverk.

Sidansvarig Publicerad: fr 11 dec 2020.