Paul Erhart

Biträdande professor, Kondenseras materie- och materialteori, Institutionen för fysik

Paul Erhart disputerade från Technische Universität Darmstadt (Tyskland) i 2006. Från och med 2007 var han först postdoktor och senare staff member vid Lawrence Livermore National Laboratory i Kalifornien (USA). Han flyttade vid Institutionen för fysik i Chalmers i 2011.

Vi tillämpar elektroniska och atomskala modelleringstekniker för att studera de grundläggande egenskaperna hos komplexa material. Vår nuvarande forskning är fokuserad på:

  • Elektriska och termiska transportegenskaper
  • Termodynamik , kinetisk och plasmoniska egenskaper av nanopartiklar
  • Molekyler för solenergi termisk energilagring

Ytterligare information kan hittas på min personlig hemsida.

Sidansvarig Publicerad: ti 01 jun 2021.