Oskar Johansson

Doktorand på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för maritima studier.

Oskar Johansson är doktorand och arbetar i forskargruppen Maritim miljövetenskap med bedömning av miljöpåverkan och ekonomiska konsekvenser vid omställning av svenska raffinaderier till verksamheter med negativa klimatutsläpp. Forskningen görs inom ramen för projektet ”Transformative change towards net negative emissions in Swedish refinery and petrochemical industries”.

Han har en civilingenjörsexamen i Miljö- och vattenteknik vid Uppsala Universitet. I fem år har han jobbat som projektledare för vatten- och avloppsfrågor i stadsbyggnad på Göteborgs Stad.

Sidansvarig Publicerad: fr 08 jan 2021.