Nima Aliakbarinodehi

Forskare, Nano- och biofysik, institutionen för fysik

Jag började på Biologisk Fysik I Maj 2018 som postdoktorand, genom FoRmulaEx programmet. Jag har en bakgrund inom mikrosystem och min doktorsavhandling vid École Polytechnique Fédérale de Lausanne i Schweiz handlade om design, tillverkning och karaktärisering av biosensorer för biokemisk/elektrisk detektion av cancer-relaterade metaboliter och biomarkörer.
Mitt projekt är en del av FoRmulaEx, ett industriellt forskningscenter för praktisk RNA-leverans, i vilket ingår Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs Universitet, Karolinska Institutet, Stiftelsen för strategisk forskning, AstraZeneca, och andra företagspartners. Programmets slutmål är att bidra med grundläggande förståelse av mekanismen för cytosolisk leverans av molekyler och bana väg för mer effektiva medicin-leveranssystem för nästa generation av nukleotid-baserade mediciner.
För närvarande studerar jag RNA-innehållande lipid-nanopartiklars interaktion med lipidbaserade modellmembran för att modellera deras interaktion med endosoma membran. Sådana studier skulle ge djupare insikter i den endosoma flyktprocessen med målet att förbättra cytosolisk leverans av RNA efter endocytos.

Sidansvarig Publicerad: må 19 okt 2020.