Millie Skoglund

Projektassistent på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för Fordonsteknik och autonoma system

Millie Skoglund arbetar som projektassistent på avdelningen fordonsteknik och autonomasystem. Det är en praktikplats genom Tekniksprånget som handleds av Ola Benderius där hon får pröva hur det är att arbeta som civilingenjör samt hjälpa till i de olika forskningsprojekten som Ola medverkar i. Dessa projekt bedrivs bland annat på forsknings infrastrukturen REVERE (Resource for vehicle research at Chalmers)

Sidansvarig Publicerad: ti 05 okt 2021.