Mikael Rigdahl

Professor emeritus på avdelningen för Konstruktionsmaterial, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Mikael Rigdahl är gruppledare för forskargruppen Polymera material och kompositer. Ett övergripande mål för verksamheten är att skapa en vetenskaplig bas från vilken nya eller förbättrade material och processer för polymerer och kompositer kan utvecklas. Här är sambanden mellan struktur, bearbetning och egenskaper hos materialet/produkten i fokus. Mikael Rigdahls forskningsintressen ligger framförallt inom reologi hos fasta och flytande material, kompositmaterial (inkl. nanokompositer), förnybara material och samband mellan materialegenskaper och hur vi uppfattar dess, t ex visuellt.
Mikael​ undervisar främst på masternivå inom programmet Materials Engineering och inom högskoleingenjörsprogrammet på Lindholmen

Sidansvarig Publicerad: fr 07 maj 2021.