Mattias Thuvander

Docent, avdelningschef, Mikrostrukturfysik, institutionen för fysik

I min forskning fokuserar jag på samband mellan olika materials mikrostruktur och deras egenskaper, och hur detta påverkas av värmebehandlingar och när materialet används. Främst studeras detta med atomsondstomografi och elektronmikroskopi, men också andra metoder som synkrotron- och neutronspridning. För närvarande är jag inblandad i projekt om zirkoniumlegeringar som används i kärnkraftverk, olika projekt om stål, samt ett projekt om tunnfilms-solceller.

Sidansvarig Publicerad: sö 30 maj 2021.