Mattias Liefvendahl

Adjungerad professor

Mattias Liefvendahl är adjungerad professor i hydrodynamik vid Mekanik och maritima vetenskaper och är även anställd på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Hans forskning handlar om teoretisk och beräkningsbaserad hydrodynamik, med tillämpning på utveckling och design samt operativa aspekter av marina plattformar.

Forskningsfokus ligger på storskaliga beräkningar med turbulensmodellering baserad på LES (large-eddy simulation). Med dessa metoder simuleras tidsupplösta egenskaper hos strömningsfältet vilka har avgörande betydelse för flera bullergenererings-mekanismer relevanta för marina plattformar, så som strömningsinducerade vibrationer, kavitation samt strömningsgenererat ljud.

Sidansvarig Publicerad: on 21 jun 2017.