Masoud Rashidi

Post-doc vid avdelningen för Material och tillverkning, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Lasersintring är den dominerande pulverbaserade metoden för additiv tillverkning (AM) av metallkomponenter som redan finns i industriell applikation för högprestandade komponenter. Masoud Rashidis nuvarande forskning fokuserar på pulveregenskaper och metallurgiska principer för material som används för AM. För detta karaktäriseras mikrostrukturen hos Ni-bas-superlegeringar efter att de genomgått processen för additiv tillverkning (t.ex. IN625 och IN718) och rostfria stål (t ex klass 316) med hjälp av röntgenfotoelektronspektroskopi (XPS), Auger Electron Spectroscopy (AES) , Scanning Electron Microscopy (SEM), Transmission Electron Microscopy (TEM) och Atom Probe Tomography (APT). Syftet med projektet är att utveckla metodik för snabb utveckling av de Ni-baserade legeringarna med skräddarsydda egenskaper för specifika applikationer, producerade med hjälp av lasersintring.

Masoud Rashidi tilldelades doktorsexamen i materialvetenskap och teknik vid Chalmers tekniska högskola år 2017. Avhandlingen syftade till att utveckla en ny generation krypresistenta 9-12% Cr stål för applikationer i kritiska komponenter i värmekraftverk. Studien syftade till att utvärdera möjligheten att använda fällningar av en termodynamiskt stabil fas, Z-fas (CrTaN), som förstärkningsmedel för att uppnå korrekt krypstyrka vid en ångtemperatur på 650 ° C. Masoud Rashidi bidrog till utvecklingen av mer än 10 provstål, främst genom att undersöka mikrostrukturen med hjälp av SEM, TEM och APT.

Masoud Rashidi fick sin MSc-examen i materialvetenskap och teknik från KTH år 2013.
​Thermodynamics TIF090/095

Sidansvarig Publicerad: on 21 mar 2018.