Martin Andersen

Industridoktorand, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik

Martin Andersen arbetar inom projektet ”solar heat integration network” (SHINE), finansierad av EU:s sjunde ramavtal för forskning och innovation. Forskningen syftar på att ta fram tekno-ekonomiska förutsättningar för lönsam användning av solvärme i nya och existerande fjärrvärmesystem.
​Fjärrvärmesystem/-teknik (Högskolan Dalarna),
Dynamisk simulering av energisystem (Högskolan Dalarna).   

Sidansvarig Publicerad: on 14 mar 2018.