Marie Alminger

Bitr. professor,
Biologi och Bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Marie Almingers forskning är inriktad på bioaktiva föreningar i livsmedel med fokus på karakterisering av vegetabiliska råvaror, och studier av samband mellan olika processtekniker, fysikalisk-kemiska reaktioner i livsmedelsmatriser och hälsa. Gruppens forskning omfattar även studier kring hållbar användning av råvaror, med inriktning på att skapa mervärden från livsmedelskedjans restprodukter genom att återinföra värdefulla komponenter för produktion av nya livsmedel. Global livsmedelsäkerhet utgör en ytterligare del av forskningen, i samverkan med universitet i östra Afrika pågår projekt kring att identifiera strategier för att förbättra tillgången till näringsrika livsmedel och minska utbredningen av undernäring och brist-sjukdomar.

Sidansvarig Publicerad: må 17 feb 2020.