Maria Jangsten

Doktorand, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik

Maria Jangsten arbetar med ett forskningsprojekt som syftar till att utveckla det befintliga fjärrkylasystemet i Göteborg. Genom en initial nulägesbeskrivning ska strategier tas fram för hur utvecklingen kan styras. Fokus ligger på att undersöka möjligheten att använda högre temperaturer och således mer frikyla från Göta Älv. Projektet ingår i ett samarbete mellan Chalmers och Göteborg Energi.
​Byggnadsteknologi,
Inomhusklimat och installationsteknik   
​​Chalmers styrkeområden:
Energi

Sidansvarig Publicerad: må 12 mar 2018.