Magnus Karlsson

Professor, Mikroteknologi och Nanovetenskap, Fotonik

Magnus Karlsson är professor i fotonik, med inriktning på fiberoptik och optisk kommunikation. Han är expert på ljusutbredning i optiska fibrer, polarisationseffekter, optiska ickelinjäriteter, och optisk kommunikation. Tillsammans med Prof. Peter Andrekson leder han fiberoptikgruppen vid fotonikavdelningen, och ihop med Prof. Erik Agrell vid Institutionen för Signaler och System grundade han 2010 Chalmers centrum för optisk kommunikation, FORCE. Förutom att undervisa SSY085, "Wireless an Photonics System Engineering" är han Assoc. Editor för Optics Express, och medlem i programkommittén för konferenser som ECOC och ACP.
​​Föreläser "Wireless and Photonic System engineering", SSY085.​​​

Publicerad: må 01 feb 2016.