Magnus Karlsson

Professor, Mikroteknologi och Nanovetenskap, Fotonik

Magnus Karlsson är professor i fotonik, med inriktning på fiberoptik och optisk kommunikation. Han är expert på ljusutbredning i optiska fibrer, polarisationseffekter, optiska ickelinjäriteter, och optisk kommunikation. Tillsammans med Prof. Peter Andrekson leder han fiberoptikgruppen vid fotonikavdelningen, och ihop med Prof. Erik Agrell vid Institutionen för Signaler och System grundade han 2010 Chalmers centrum för optisk kommunikation, FORCE. Förutom att undervisa SSY085 "Wireless and Photonics System Engineering" och MC046 "Photonics and Lasers" är han Deputy Editor (viceredaktör) för Optics Express, och medlem i programkommittén för konferenser som ECOC och CLEO.
​​Föreläser "Wireless and Photonic System engineering", SSY085.​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​Samarbetar i gemensamma projekt med andra Chalmersavdelningar: 
  • Prof Erik Agrell, Chalmers E2, 
  • Prof Per-Larsson-Edefors, Chalmers CSE, 
  • Prof Christian Fager, Chalmers MC2
samt med kollegor vid andra universitet och företag. Jag har sampubliceringar med t ex DTU i Danmark, ​Univ. Southampton, Huazhong Univ of Science and Technology  (Wuhan), TuM i München,TuE i Eindhoven, UC San Diego, Stanford Univ., Nokia Bell Labs, Infinera, Finisar.​

Sidansvarig Publicerad: ti 27 okt 2020.