Liv Johansson

Projektassistent på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för fordonsteknik och autonoma system

Liv Johansson arbetar som projektassistent på avdelningen Fordonsteknik och autonoma system. Genom praktikprogrammet Tekniksprånget får hon en inblick i hur det är att arbeta som civilingenjör med handledning av Ola Benderius. Liv hjälper även till i olika forskningsprojekt som Ola är involverad i. Projekten bedrivs bland annat på forskningsinfrastrukturen REVERE (Resource for vehicle research at Chalmers).

Sidansvarig Publicerad: on 16 feb 2022.