Linus Lundin

Doktorand på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för fordonssäkerhet

Linus Lundin är doktorand vid Personskadeprevention inom avdelningen för Fordonssäkerhet. Linus forskning handlar om personskadepredikering med hjälp av Finita Element-modeller av människokroppen. Humanmodeller används främst för att simulera personskador i fordonskollison för att förutsäga effekten av skyddssystem i termer av sparade liv/minskat lidande. Linus forskningsområde handlar om att med experimentella data, utveckla och validera SAFER humanmodellen för att också kunna predikera de viktigaste skadorna som uppstår i motorcykelolyckor.
​MTM021 - Statik och hållfasthetslära
Head Injury Risks and Countermeasures for a Bicyclist Impacted by a Passenger Vehicle (http://www.ircobi.org/wordpress/downloads/irc20/pdf-files/41.pdf) Inte genomförd i samarbete med Chalmers saknar därför Pub-ID.​​​​

Sidansvarig Publicerad: to 28 okt 2021.