Lilian Forsgren

Gästforskare vid på avdelningen för Konstruktionsmaterial, Institutionen för industri- och materialvetenskap.

Lilian Forsgren är doktorand inom polymera material och kompositer sedan april 2016. Lilian arbetar med tillverkningsprocessen och i första hand formsprutning av cellulosafiberförstärkta plaster.
​MTT090 Polymera materials bearbetning och egenskaper
MTT085 Materialteknik
MTT031 Tillverkningsteknik
MTT010 Materialteknik

Sidansvarig Publicerad: fr 07 maj 2021.